Technologija

Saulės modulis – svarbiausias saulės elektrinės elementas, kuris sudarytas iš celių. Kai saulė pakyla, jos spinduliai pradeda šviesti į saulės modulio celes. Saulės spinduliuose esantys fotonai išjudina elektronus, atsilaisvinančius nuo savo atomų esančių silikono celėje. Kadangi laidininkai yra pritvirtinti prie teigiamų ir neigiamų ląstelės pusių, susidaro elektros grandinė. Kai elektronai teka per tokią grandinę, jie gamina elektrą. Saulės modulį dažniausiai sudaro 60 celių, kurias sujungus kartu ir gaunamas saulės modulis. Kuo daugiau saulės modulių sumontuosite į vieną saulės elektrinę, tuo daugiau energijos ji sugeneruos.

Saulės modulis sudarytas iš celių pagamintų iš silikono, kuris atlieka puslaidininkio funkciją. Fotovoltinės silikoninės celės gaminamos formuojant teigiamus ir neigiamus sluoksnius, kuriuos sujungus susidaro elektrinis laukas, visai kaip akumuliatoriuje. Fotovoltiniai saulės moduliai generuoja nuolatinę elektros srovę (DC). Esant nuolatinei elektros srovei, elektronai teka viena kryptimi aplink grandinę. Kaip pavyzdį galime įsivaizduoti prie akumuliatoriaus prijungtą lemputę. Elektronai juda iš neigiamos akumuliatoriaus pusės per lemputę ir grįžta į teigiamą akumuliatoriaus pusę. Esant kintamai srovei (AC), elektronai yra stumiami ir traukiami, periodiškai keičiant kryptį, panašiai kaip automobilio vidaus degimo variklio cilindras. Mūsų elektros tinkluose naudojama kintama elektros srovė pirmiausia todėl, kad perduoti didelius atstumus yra žymiai pigiau, bei saugiau, kadangi elektros linijoje galia gali būti paprastai mažinama bei didinama, naudojant transformatorius. Todėl norėdami naudoti saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją savo tinkle, turime ja paversti iš nuolatinės (DC) į kintamą (AC). Tam yra naudojamas inverteris.

Inverteris iš saulės modulių gaunamą nuolatinę elektros energiją naudoja kintamai elektros energijai gaminti. Inverteris – tai tarsi saulės elektrinės smegenys, ne tik keičia srovę iš nuolatinės į kintamą, tačiau ir turi sistemos apsaugos funkcijų, taip pat leidžia mums stebėti saulės elektrinės darbą tiek gyvai, tiek stebėti gamybos istoriją per pasirinktus periodus. Visa tai galime sekti tiesiog savo telefone ar kompiuteryje.